Skylink Ready

Pořa­dy z Dis­co­ve­ry nahra­né vče­ra nejdou už dnes pře­hrát. Proč? Změ­ni­ly se zápi­sy na kar­tě a nahráv­ky jsou zakó­do­va­né. Pro­to náš nový sate­lit­ní při­jí­mač urči­tě nebu­de s “cer­ti­fi­ka­cí” Sky­link Rea­dy. Ten­to nápis totiž zna­me­ná, že se při­jí­mač cho­vá přes­ně tak jako ten náš. Tak­že novým DBS rece­i­ve­rem bude Xtrend ET9500.