Severní pól je dobyt!

Konečně pod metrák!

Dlou­ho­bobý cíl sní­žit víhu pod met­rák se koneč­ně začí­ná napl­ňo­vat.