Rozhodl jsem se, že do sebe budu něco investovat. Pro začátek něco do holení. Nejdřív jsem si…

Roz­ho­dl jsem se, že do sebe budu něco inves­to­vat. Pro začá­tek něco do hole­ní. Nejdřív jsem si mys­lel, že věci na hole­ní v poho­dě nakou­pím v jaké­ko­liv dro­gé­rii, ale to jsem se sple­tl. Ano, pokud člo­věk chce rekla­mou pro­pa­go­va­né výrob­ky, tak je výběr oprav­du vel­ký, ale břit do Gillet­te za stov­ku a více oprav­du nechci. Roz­ho­dl jsem se, že půjdu ces­tou oprav­do­vých chla­pů a poří­dím si jezevči­ci, kva­lit­ní mýdlo a sluš­ný stro­jek, bagr. Zatím to vychá­zí tak že stro­jek je za cca 450 až 650, mýdlo kolem 400 a základ­ní štět­ka jezevči­ce za taky cca 400. Ješ­tě uvi­dí­me. Když se to osvěd­čí, tak si časem poří­dím břitvu.
Powered by Jour­ney.

from Tum­blr http://bit.ly/1xB6CDE
via IFTTT