Rodokmen

Dnes jsem při­dal apli­ka­ci web­tre­es, pře­su­nu sem ged­com z MyHe­ri­tage ser­ve­ru, kte­rý je ve free ver­zi čím dál více okleš­tě­ný. Vše pobě­ží na našem hos­tingu, žád­ná ome­ze­ní počtem a veli­kos­tí obráz­ků ani rodokme­nu. Růz­né rodi­ny mohou mít vlast­ní rodokme­ny, tak­že je mož­né pro­po­jit všech­ny ty Kuz­by, Škorí­ky, Bač­ko­vi, Svě­dín­ko­vi, Vrb­ko­vi a já nevím koho všech­no ješ­tě :-). Pokud někde bude chtít zří­dit účet, aby viděl podrob­nos­ti nebo mohl rodokmen edi­to­vat či udr­žo­vat a roz­ví­jet, sta­čí klik­nout na zele­né tla­čít­ko. Klik­nu­tím na mod­ré tla­čít­ko se dosta­ne­te na úvod­ní strán­ku rodokme­nu.

[simnor_button url=“http://rodokmen.kuzbici.eu” label=“Úvodní strán­ka rodokme­nu” colour=“blue” colour_custom=”” size=“medium” edge=“rounded” target=“_blank”] [simnor_button url=“http://rodokmen.kuzbici.eu/subdom/rodokmen/login.php?action=register” label=“Vytvořit účet na rodokme­nu” colour=“green” colour_custom=”” size=“medium” edge=“rounded” target=“_blank”]