První výstava

Ve svých čtyřech měsí­cích a jed­nom týd­nu se Hammy zúčast­nil své prv­ní psí výsta­vy. Zatím pou­ze jako divák, ale příš­tě už to bude doo­prav­dy. Potka­li jsme se s “naším cho­va­te­lem”, panem Perout­kou a k naší vel­ké úle­vě jsme byli pochvá­le­ni. Hammy­ho sedm­náct kilo bylo shle­dá­no napros­to vyho­vu­jí­cí­mi, líbi­li jsme se :-).

Dal­ší výsta­va bude 30. března.

Fot­ky z dneška:

[nggalle­ry id=54]