Děti mají dnes za úkol natřít brá­nu a ten kou­sek kova­né­ho plo­tu, kte­rý tam zbyl. Tak uvi­dí­me, 
a) jest­li ho vůbec natřou
b) jak se jim to pove­de
c) jest­li se při tom navzá­jem nese­že­rou lás­kou

Na při­lo­že­ných obráz­cích vle­vo a dole je sleč­na Kačen­ka při natí­rá­ní plo­tu v roce 2004.