P.E.S.

Chodský pes - Hektor z Letinské kovárny
Chod­ský pes — Hek­tor z Letin­ské kovár­ny

Na pro­cház­ce v Novo­hrad­ských horách