Švejku, ježíšmarjá, himlhergot, já vás zastřelím, vy hovado, vy dobytku, vy vole, vy hajzle jeden

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, 1. díl – V zázemíOsu­dy dob­ré­ho vojá­ka Švej­ka za svě­to­vé vál­ky, 1. díl – V záze­mí by Jaro­slav Hašek

My rating: 5 of 5 stars

Jed­na z mých nej­ob­lí­be­něj­ších kní­žek. Kdy­si jsem po ní sáhl vždy, když mi bylo tak nějak ouvej. Haškův smy­sl pro iro­nii a nad­sáz­ku je napros­to jedi­neč­ný.

Oblí­be­ný citát: “Das gan­ze tschechische Volk ist eine Simu­lan­tenban­de.”

View all my reviews