Opět na kádéčku

Rok se s rokem sešel, ty vole to je ale klišé, a my jsme opět na lou­ce upro­střed lesů, bez pořád­né­ho sig­ná­lu, zato s pořád­ným kadi­bud­ka­mi a pořád­ně ledo­vou vodou. A těší­me se na to…