Jistič

Óda na moderní technologie

Jistič
Jis­tič

Doma došlo před něja­kou chví­lí k vel­ké tragé­dii. Vypa­dl proud. Táta v prá­ci, máma v prá­ci, dce­ra u zuba­ře a malý synek ješ­tě neví, co s tím. Tchy­ně samo­zřej­mě také ne. Dce­ra při­chá­zí domů, babič­ka ve dve­řích s kýblem v ruce. Nevy­tí­rá. Má v něm ner­vy. Synek plá­če, že nejde proud a on nebu­de mít oběd. Dce­ra volá táto­vi. Ó my se máme, že máme tele­fo­ny a inter­net. Otec radí dce­ři kam jít, nač se podí­vat a co dělat. Dce­ra otci vyfo­tí skříň­ku. Fot­ka je auto­ma­tic­ky nahrá­na do Dro­p­bo­xu. Otec v prá­ci z foto­gra­fie pozná, v čem je pro­blém. Volá zpět dce­ři. Dce­ra dle poky­nů otce naho­dí vypad­lý jis­tič. Otec ji pochvá­lí. Babič­ka sebe­re ner­vy a jde vařit. Synek pře­stal pla­kat. Oběd bude.