Oblastní výstava ČB

I přes naši aver­zi k výsta­vám jsme se roz­hod­li, že se této zúčast­ní­me, abychom nabra­li tro­chu zkušeností.

Posu­dek: Vel­ký pes, sil­ná kost­ra, sil­ná hla­va, nůž­ko­vý zkus, dob­ře nese­né ucho, rov­ný hřbet, tro­chu svět­lej­ší pále­ní a více ??? na hla­vě, dob­rá mecha­ni­ka pohy­bu, dob­ré osrstění.

Oce­ně­ní: V
Pořa­dí: 1
Zada­né titu­ly: VT

Hemi se tedy opět stal vítě­zem tří­dy s hod­no­ce­ním výbor­ný, ten­to­krát v mezitří­dě. V sou­tě­ži o oblast­ní­ho vítě­ze jsme se utka­li s Uri­á­šem z Gipo­va, kte­rý je men­ší, tmavší a zna­ky nad oči­ma mu zce­la chy­bí. Roz­hod­čí mu dal před­nost. Budiž.

Kona­lo se: 1.3.2014 v Čes­kých Budějovicích

Diplom:

Diplom