Novoroční chodská vycházka

Kona­lo se ve Vodňa­nech, 4. led­na 2014. Účast­ni­lo se 9 chod­ských psů se svý­mi rodi­na­mi.

Dél­ka tra­sy: 9,2 km
Prů­běh: bez závad
Poča­sí: zata­že­no, ke kon­ci déšť
Zastáv­ky na tra­se: studán­ka a kap­le sv. Maří Mag­da­le­ny u Chel­čic, nový Libě­cho­vic­ký zámek, hos­po­da v Libě­cho­vi­cích.

Záznam trasy a mapa:

Fotky:

Next­GEN galle­ry is not installed/inactive!