Nem tudom

[drop­cap style=“simple” size=“6”]B[/dropcap]yli jsme s Evou a Maty s Hemim na pro­cház­ce a bavi­li se o Maďar­sku, kam jsme měli za dva dny odjet a taky o vánoč­ních dár­cích. Maty líčil, že by si od Ježíška přál důl­ní sta­ni­ci a něja­ký bagr, co vypa­dá jako nákla­ďák. Po čase jsem pocho­pil, že asi mys­lí scra­per, ale bylo na něm vidět, že si není vůbec jis­tý, jest­li je to ono, navíc nebyl scho­pen to slo­vo ani pořád­ně zopa­ko­vat. Nějak při tom při­šla řeč na Maďar­sko a v té sou­vis­los­ti na spo­je­ní nem tudom čili nero­zu­mím. No a za chví­li z něj vypadlo typic­ky matýs­kov­ské Já bych k váno­cům moc chtěl to nem tudom.