O nás

evaMaminka Eva. Roč­ník “ale no tak…”. Ferraty a další pře­kážky, zejména výš­kové, nesnáší. Proto se sama dob­ro­volně paso­vala do role pro­vi­ant and sup­ply managera naší sku­piny.

KačkaTohle je Kačka, roč­ník 1999. Na cestách je tím, kdo je nej­více nad­šen ferra­tami a dal­šími pře­káž­kami. Tím ovšem k smrti děsí svou matku — viz níže. 

matyTenhle střa­pa­tej kluk, to je Maty, roč­ník 2005. Mamin­čin mazá­nek, na cestách je tím, kdo nej­více zdr­žuje. Časem se to ale lepší. Pomalu. 

vladTáta Vláďa, roč­ník 1969 (u chlapů je to jako s vínem :-). Vrchní plá­no­vač a určo­va­tel směru, chtěl by špl­hat po horách, ale nemá na to fyzičku. Snaží se zhub­nout a zlep­šit si kon­dičku, sní­lek…

Jsme čtyř­členná rodina se dvěma dětmi, Kač­kou a Matě­jem a chod­ským psem Hemim. Byd­líme v malé ves­ničce na kraji Čes­kých Budě­jo­vic. Tento web jsme zalo­žili pře­de­vším a hlavně jako deník, do kte­rého si budeme zapi­so­vat své nevšední zážitky, ale i oby­čejné kaž­do­denní situ­ace, na které pro­stě nechceme zapo­me­nout. Vět­šina pří­spěvků sice bude veřejná, ale pří­spěvky píšeme sami pro sebe, komen­táře jsou proto u vět­šiny pří­spěvků zaká­zány. Máte-li něco na srdci, můžete nám psát na vlad ZAVINAC kuzbici.eu,eva ZAVINAC kuzbici.eu, katka ZAVINAC kuzbici.eu nebo maty ZAVINAC kuzbici.eu. Jste-li také hrdým nosi­te­lem vzác­ného pří­jmení Kuzba či někdo z přízně, můžete mít svůj pro­stor na našem hos­tingu, stačí napsat na admin ZAVINAC kuzbici.eu. Popřípadě můžete využít našeho skvělého kontaktního formuláře:

 

Nedílnou součástí našeho týmu je také chodský pes Hemi, skvělý parťák do nepohody.

Salzburk, tam jsem taky... nebyl

Naše vandrování po vlastech českých i cizích Naše putování bychom si chtěli zapisovat, abychom si ho pamatovali. Uvidíme, jak moc se nám podaří mapu zaplnit 🙂

Exportovat jako KML pro Google Earth/Google MapyOtevři samostatnou mapu na celé obrazovceVytvoř QR kód pro samostatnou mapu na celé obrazovceExportovat pro GeoJSONExportovat pro GeoRSSExportovat jako ARML pro Wikitude Augmented Reality-prohlížeče
Map of adventures

načítám mapu - prosím čekejte...

Map of adventures: 48.934262, 14.486880
 

2