Nebleč mami…

“Nebleč mami, vždyť já uš se těším do ško­ly” utě­šo­val Matý­sek svou mamin­ku, když jsme dnes napo­sle­dy jeli ze škol­ky. “Uš jsem vel­ký chlap”, a objal ji.

Já měl namá­le už ráno, když jsem ho tam napo­sle­dy vezl. Vče­ra večer koneč­ně pro­je­vil zájem o dva balíč­ky věcí do ško­ly, kte­ré dostal k naro­ze­ni­nám. Nechal si vysvět­lit, co tam vlast­ně má a potom začal tré­no­vat psa­ní, sám od sebe.

A ješ­tě pohled o čty­ři roky zpět…

Maty jde poprvé do školky