Najdu si holku

Večer, den před prv­ním Matýs­ko­vo škol­ním dnem, jsme si poví­da­li o ško­le. Maty nebyl ze začát­ku škol­ních povin­nos­tí moc nad­še­ný a my ho všich­ni už něko­lik dní pře­svěd­čo­va­li o tom, jak to tam bude hez­ké a fajn 🙂

Nako­nec Maty poví­dá, že tedy do té ško­ly tedy půjde: “Tře­ba si tam najdu něja­kou hol­ku”.