Světáci

světáci

[pods name=“movie” slug=“5671” template=“Informace o fil­mu”]

Pro mě osob­ně jeden z nej­lep­ších fil­mů, kte­ré byly kdy nato­če­ny. K tomu není nic víc, co by se dalo dodat, ten, Kač­ko, musíš vidět. A vůbec nepo­chy­bu­ji, že se ti bude líbit.

[simnor_button url=“http://www.meteleskublesku.cz/?movie=40&PHPSESSID=U6Y3fKQCXAnGF0QnYMLyN4a6A‑9” icon=“film” label=“Hlášky z fil­mu” colour=“red” colour_custom=“#ff0000” size=“medium” edge=“rounded” target=“_blank”]