Malinové download centrum

Dlou­ho jsem pát­ral po něja­kém down­lo­ad manage­ro­vi pro mé Raspber­ry Pi, až mě napadlo pou­žít pyLo­ad. Mám ho na noťa­su, proč ho nepo­u­žít na Mali­ně?

Insta­la­ce se odby­de v něko­li­ka kro­cích:

[list style=“plus”]
  • Samot­ný pyLo­ad nemá v Raspbmc balíč­ky, tak­že je stáh­ne­me
sudo wget -O pyload-cli.deb http://get.pyload.org/get/ubuntu-cli
  • Ješ­tě doin­sta­lo­vat závis­los­ti
sudo apt-get install python python-pycurl python-crypto tesseract-ocr tesseract-ocr-eng python-imaging spidermonkey-bin
  • Nain­sta­lo­vat pyLo­ad ruč­ně
sudo dpkg -i pyload-cli.deb
  • Spus­tit kon­fi­gu­ra­ci
pyLoadCore -s
  • a nako­nec spus­tit vlast­ní pyLo­ad
pyLoadCore
  • nebo ješ­tě lépe jako démo­na na poza­dí
pyLoadCore --daemon
[/list]

Webo­vé roz­hra­ní najde­me na adre­se http://raspberry:8000