Má rodina

Má rodina

 

Ahoj, já jsem Maty­áš. Dnes vám budu vyprá­vět o mé rodině.


matyJá:
Ahoj jsem Maty­áš (jak jste si už jis­tě moh­li všim­nout :-). Jsem cel­kem poho­dář a jsem vel­mi šťast­ný kluk, mám super rodi­če, ke kte­rým se dosta­ne­me za chví­li. Když je hez­ky, jdu ven a když je ošk­li­vě, tak jsem u počí­ta­če. Mám rád hez­ké poča­sí a rád si hra­ji s kama­rá­dy, tře­ba sta­ví­me bun­k­ry scho­va­né na lou­ce a nebo v lese.

 

 


babičkaBabič­ka:
Babič­ka je vel­mi milá a hod­ná a skvě­le vaří. Je ráda, když k ní při­jdu na návště­vu. A nebo když dojdu do obcho­du, vět­ši­nou chce Babič­ka nakou­pit šun­ku od kos­ti a 4 roh­lí­ky a větrník.

 


kačkaKáťa (moje sest­ra):
Káťa je občas cel­kem fajn a občas je fakt ale fakt pro­tiv­ná. Moje sest­ra je cel­kem čas­to na Facebooku.

 

 

mamkaMam­ka: Mam­ka je veli­ce pra­co­vi­tá a dělá mně a sestře sva­či­ny a také sní­da­ně. Mam­ka je hod­ná a také milá a také pohodová.

 

 

 

 

tátaTáta: Můj táta je fakt fajn a je straš­ně šikov­ný a zruč­ný. Ven­čí Hemon­da a cho­dí s ním na cvi­čák a na pro­cház­ky atd…