Kolem řeky

Ledňáček na stromě

Poho­da a klid. Šli jsme po poli do Rož­no­va a potom kolem řeky zpět. U poto­ka za dubem jsem popr­vé v živo­tě spat­řil led­ňáč­ka ve vol­né pří­ro­dě. Při­le­těl přes řeku a sedl si na mla­dou olši pří­mo pře­dem mnou. Chvil­ku seděl, nechal se vyfo­tit a potom odle­těl pro­ti prou­du poto­ka.