K tabuli půjde… K*a*p*l*a*n!

O K*a*p*l*a*n! My K*a*p*l*a*n!O K*a*p*l*a*n! My K*a*p*l*a*n! by Leo Ros­ten

My rating: 5 of 5 stars

Když jsem ji četl popr­vé, smál jsem se, až mě bole­lo bři­cho. Ovšem jen do té doby, než jsem si uvě­do­mil, že prak­tic­ky v kaž­dé tří­dě (učil jsem v té době na jazy­ko­vé ško­le ang­lič­ti­nu) je něja­ký ten pan Kap­lan. Při­da­lo­vu ver­zi mám mno­hem raději.

ohro­mil pan Kap­lan vyu­ču­jí­cí­ho dvojicemi
mlí­ko — šlehačka
život — smrď
hlav­ní — pohlavní.

[pods name=“book” slug=“k‑tabuli-pujde-kaplan”]

Informace o knize

Autor: {@ecpt_autor}
Pře­klad: {@ecpt_preklad}
Hlav­ní posta­vy: {@ecpt_hlavni_postavy}
Fil­mo­vé zpra­co­vá­ní: {@filmove_zpracovani}
Obal: {@the_post_thumbnail}

[/pods]

View all my reviews