Jsem na mapách!

Oneh­dá ces­tou do škol­ky pro syn­ka jsem potkal Goo­gle car. Věda, že uli­ce je sle­pá a oni se budou muset vrá­tit stej­nou ces­tou, zasta­vil jsem, vystou­pil a natá­čel. Záznam byl poří­zen v září 2011, na mapy se záznam z Goo­gle car dostal v červ­nu 2012.

Výsle­dek prů­jez­du mapo­va­cí­ho vozu uvi­dí­te po pře­ta­že­ní panáč­ka na marker 🙂

[map style=“width: 640px ; height:480px ; margin:5px 5px 5px 5px; bor­der: 1px solid black;” marker=“yes” lat=“48.933874” lon=“14.487094” maptype=“SATELLITE” z=“20”]