Hygienika

Co pořád mají s tou hygi­ne­ni­kou?
Maty při sle­do­vá­ní dru­hé­ho dílu Otce pra­sa­tek.