Hurá na tábor!

Maty­mu prá­vě začal tábor 🙂 Při­je­li jsme prá­vě na veče­ři a Maty navzdo­ry třem kned­lí­kům se svíč­ko­vou, kte­ré spo­řá­dal než jsme vyje­li, si s chtí dal gulášov­ku.

Na tábo­ře je ve sta­nu s Míšou Kyse­lů, kte­rý na něj netr­pě­li­vě čekal. Při­je­li jsme totiž posled­ní, až po  šes­té hodi­ně, pro­to­že jsme čeka­li na Kač­ku, kte­rá se prá­vě vra­ce­la z cyk­lis­tic­ké­ho tábo­ra. Kač­ku jsme vyzved­li, odvez­li kolo domů, nalo­ži­li mamin­ku, Maty­ho a jeho bagáž a vyra­zi­li.

[nggalle­ry id=24]