Huawei modem v Linuxu

Pokud modem Hua­wei E311 pře­sta­ne v Linu­xu mode­mo­vat jsou dvě ces­ty k nápra­vě, dlou­há a krát­ká. Nej­pr­ve tu krát­kou:

sudo usb_modeswitch -v 0x12d1 -p 0x14fe -V 0x12d1 -P 1506 -M 55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000

A ta dlou­há:

 • Vytvo­ří­me nebo upra­ví­me sou­bor /etc/udev/rules.d/50-huawei.rules a při­dá­me násle­du­jí­cí řádek:
  ATTRS{idVendor}=="12d1", ATTRS{idProduct}=="14fe", RUN+="usb_modeswitch '%b/%k'"
 • Vytvo­ří­me nebo upra­ví­me sou­bor /etc/usb_modeswitch.d/12d1:14fe a při­dá­me:
  # Huawei E352
  DefaultVendor= 0x12d1
  DefaultProduct=0x14fe
  TargetVendor= 0x12d1
  TargetProductList="1506"
  MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"
  CheckSuccess=20

Po opě­tov­ném zasu­nu­tí mode­mu by se měl auto­ma­tic­ky při­po­jit.

Zdro­je:

http://www.abclinuxu.cz/poradna/hardware/show/369640

https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=175443