New Highlight

Svět na konci časuSvět na kon­ci času by Fre­de­rik Pohl My rating: 5 of 5 stars Skvě­lý pří­běh o malých i vel­cích, o nezlom­nos­ti a vytr­va­los­ti lid­ské rasy, o lid­ství. I když tře­ba nemá­te rádi sci-fi, měli bys­te tuhle kníž­ku urči­tě pře­číst, pro­to­že ten pří­běh, ten je… View all my reviews

 

I won­der if I can use this for books, for exmaple.