Hemi fotografem

Po nároč­ném výstu­pu na Krn­ská jeze­ra jsme se na bře­hu všich­ni sva­li­li jak dlou­zí, tak širo­cí. Jen Hemi byl plný sil a elá­nu a chtěl si hrát. “Kdy­bys tak pře­stal blb­nout a otra­vo­vat a uděl tře­ba pár fotek, to by byla pará­da”, řekl jsem mu. A Hemi si vzal foťák…

… a pra­vil: “Tak se tam nějak posklá­dej­te, já vás vyfo­tím.”
“Ješ­tě tro­chu dopra­va.”
A tady je výsle­dek.

Na psa doce­la dob­rý, ne? 🙂