Hasičské závody v Roudném

Prv­ní Matýs­ko­vo sou­těž­ní vystou­pe­ní. Bojo­va­li sta­teč­ně, ale do dal­ší­ho kola se nedo­sta­li. Nicmé­ně jejich vedou­cí je chvá­li­la a byla na ně pyš­ná. Maty se snad už čtr­náct dní před závo­dy těšil, že bude mít medai­li a snad i pohár, jako má Kačen­ka. Bohu­žel se jim nepo­da­ři­lo něja­ké lep­ší umís­tě­ní a skon­či­li šestí.

Fotky

[scroll­Galle­ry id=3 thumbsdown=true]

Video