2004-10-28 Plitvická jezera

Pro­dlou­že­ný víkend strá­ve­ný s Wai­dym a jeho ženou Ive­tou na Plit­vic­kých jeze­rech. Kačen­ka byla doma s babič­kou (to bylo v dobách, kdy “být s babič­kou doma” neby­lo za trest. Poví­dá­ní k této foto­ga­le­rii ješ­tě není.

[nggalle­ry id=22]