Diskuse o h.…

Dis­ku­se nad hro­ma­dou koň­ské­ho tru­su nale­ze­né­ho při pro­cház­ce se psem.

Maty: “To je od krá­vy, ne?”
Kat­ka: “Ne, to je od tebe…”
Maty: “Kdy­by to bylo ode mně, tak je na tom papír…”