První a poslední…

Devět let...

Hroz­né, jak čas letí… Obě fot­ky dělí od sebe osm let — prv­ní a posled­ní den na základ­ní ško­le.