Slovinsko 2013

[mapsmar­ker layer=“19”] [list style=“note”]

 

Co jsme viděli

 1. Ces­ta
 2. Expe­di­ce k pra­me­ni řeky Tolminky
 3. Vodo­pá­dy Brin­ta a Grigoričev
 4. Vodo­pád Beri
 5. Krasji vrch
 6. Sle­me­na špica
 7. Itá­lie
 8. Nadi­ža
 9. Koba­rid his­to­ri­cal trail
 10. Vodo­pád Kožljak

Co jsme nestihli

 1. Man­gart
 2. Mož­ni­ca (Něm­či­ja)
 3. Tren­ta wanderweg
 • Sobo­ta 2013–07-20_dovolena01 — Ces­ta, prv­ní den, ubytování
 • Nedě­le 2013–07-21_dovolena02_tolminka — Dru­hý den — Expe­di­ce k pra­me­ni Tolminky
 • Pon­dě­lí 2013–07-22_dovolena03_lap_brinta a 2013–07-22_dovolena04_slap_beri — Tře­tí den
 • Úte­rý — Itá­lie — Sis­ti­a­na — Čtvr­tý den
 • Stře­da 2013–07-24_vrsic — Pátý den
 • Čtvr­tek — Šes­tý den
 • Pátek — Sed­mý den
 • Sobo­ta — osmý den
[/list] [mapsmar­ker marker=“43”] [mapsmar­ker layer=“21”]

One thought on “Slovinsko 2013

Comments are closed.