Slovinsko 2013

Exportovat jako KML pro Google Earth/Google MapyOtevři samostatnou mapu na celé obrazovceVytvoř QR kód pro samostatnou mapu na celé obrazovceExportovat pro GeoJSONExportovat pro GeoRSSExportovat jako ARML pro Wikitude Augmented Reality-prohlížeče
Slo­vin­sko 2013

načí­tám mapu — pro­sím čekej­te…

Slo­vin­sko 2013: 46.257414, 13.614423
[list style=“note”]

 

Co jsme viděli

 1. Ces­ta
 2. Expe­di­ce k pra­me­ni řeky Tol­min­ky
 3. Vodo­pá­dy Brin­ta a Gri­go­ri­čev
 4. Vodo­pád Beri
 5. Krasji vrch
 6. Sle­me­na špi­ca
 7. Itá­lie
 8. Nadi­ža
 9. Koba­rid his­to­ri­cal trail
 10. Vodo­pád Kožljak

Co jsme nestihli

 1. Man­gart
 2. Mož­ni­ca (Něm­či­ja)
 3. Tren­ta wan­derweg
Next­GEN galle­ry is not installed/inactive!
 • Sobo­ta 2013–07-20_dovolena01 — Ces­ta, prv­ní den, uby­to­vá­ní
 • Nedě­le 2013–07-21_dovolena02_tolminka — Dru­hý den — Expe­di­ce k pra­me­ni Tol­min­ky
 • Pon­dě­lí 2013–07-22_dovolena03_lap_brinta a 2013–07-22_dovolena04_slap_beri — Tře­tí den
 • Úte­rý — Itá­lie — Sis­ti­a­na — Čtvr­tý den
 • Stře­da 2013–07-24_vrsic — Pátý den
 • Čtvr­tek — Šes­tý den
 • Pátek — Sed­mý den
 • Sobo­ta — osmý den
[/list]

načí­tám mapu — pro­sím čekej­te…

Pra­men tol­min­ky 46.195177, 13.727471 Expe­di­ce k pra­me­ni řeky Tolminky.Zatolmin, Tol­min, Slo­vin­sko (Navi­go­vat)
Exportovat jako KML pro Google Earth/Google MapyOtevři samostatnou mapu na celé obrazovceVytvoř QR kód pro samostatnou mapu na celé obrazovceExportovat pro GeoJSONExportovat pro GeoRSSExportovat jako ARML pro Wikitude Augmented Reality-prohlížeče
Tol­min­ka

načí­tám mapu — pro­sím čekej­te…

Tol­min­ka: 46.250090, 13.728147

One thought on “Slovinsko 2013

Comments are closed.