Co přinesla řeka…

Hoto­vé psí požeh­ná­ní. Šest teni­sá­ků!