Choďáček na sněhu

Sně­hu jsme si letos moc neu­ži­li, a tak tohle jsou prak­tic­ky jedi­né letoš­ní fot­ky, kde je ale­spoň tro­šič­ku sně­hu.

Next­GEN galle­ry is not installed/inactive!