Částečně zatmění slunce

Sky Is Clear, 7°C

Mis­tra Mar­ti­na 5 

Čás­teč­ně zatmě­ní slun­ce.

“Tatín­ku, to zatmě­ní slun­ce bylo nád­her­ný! “, říká Maty do tele­fo­nu o tři hodi­ny poz­dě­ji a popi­su­je, jak ho se ško­lou pozo­ro­va­li. Je z toho upřím­ně nad­še­ný a se zau­je­tím sobě vlast­ním mi všech­no líčí.

“Už se těším, až ho uvi­dím příš­tě!”

“Až ho uvi­díš příš­tě, tak už nej­spíš budeš mít vlast­ní rodi­nu”, sly­ším se, jak říkám a cítím, jak mi vlhnou oči a měk­ne hlas.

Powered by Jour­ney.

from Tum­blr http://bit.ly/1HaJKzR
via IFTTT