Rebelky

Kníž­ka vyprá­ví o April, jejiž rodi­če se roz­ved­li. Mam­ka se odstě­ho­va­la do Fran­cie a její táta se chce odtě­ho­vat na dru­hý konec Ame­ri­ky. April je ale odhod­la­ná zůstat a tak pře­mlu­ví tátu, aby moh­la zůstat u kama­rád­ky Vi. Její mam­ka ale zrov­na odjíž­dí do Chi­ca­ga. Její táta by ale nikdy nedo­vo­lil, aby tam byd­le­li sami,a pro­to mu namlu­ví, že tam Vii­ni­na máma bude a že tam budou s ní. Vytvo­ří faleš­né emai­lo­vé adre­sy a už to jelo.

  • Hod­no­ce­ní