…protože nám začal kapat bojler…

Ces­tou z cvi­čá­ku jsem zajel do Bau­ma­xu, pro­to­že nám začal kapat boj­ler — hadič­ka s odvo­dem hor­ké vody, abych byl přes­ný. Hadič­ku jsem úspěš­ně kou­pil, spo­lu s dal­ší­mi, jak se poz­dě­ji uká­za­lo nepo­třeb­ný­mi, náhrad­ní­mi díly. Po obě­dě jsem zavřel vody, vypnul pojist­ky, došel si do gará­že pro správ­ný klíč a začal s demon­tá­ží. Došel jsem si do gará­že pro ten­to­krá­te už oprav­du správ­ný klíč a potom ješ­tě jed­nou. Na sta­ré hadi­ci je #23 na nové hadi­ci je pro změ­nu #22. Maty mi svítil/nesvítil a za nece­lou čtvrt­ho­din­ku byla výmě­na hoto­vá. Boj­ler pře­stal kapat.

Potom jsem si vši­ml, že i hadič­ka od stu­de­né vody je celá špat­ná a bude potře­bo­vat vyměnit…

Powered by Jour­ney.

from Tum­blr http://bit.ly/1xB6HqY
via IFTTT