Bílý kačer pod Černou věží

Ve stej­ný den,kdy se v Buděj­cích běžel médii mohut­ně pro­pa­go­va­ný půl­ma­ra­ton se sil­nou mezi­ná­rod­ní účas­tí se v našem kraj­ském měs­tě ode­hrá­la ješ­tě jed­na vel­mi význam­ná mezi­ná­rod­ní udá­lost, a sice WWFM IX — BILY KACER POD CERNOU VEZI aneb World Wide Fla­sh Mobs (GC3KH1T). Ten­to sjezd bláznů v bílých róbách byl bohu­žel médii zce­la igno­ro­ván. To naštěs­tí účast­ní­kům, kte­ří při­šli v hoj­ném množství,nijak neva­di­lo a celou pat­nác­ti­mi­nu­tov­ku si nále­ži­tě uži­li.

Krátké video z focení

Pár neupravených cvaků z telefonu

[nggalle­ry id=14]
NavigovatExportovat jako KML pro Google Earth/Google MapyOtevři samostatnou mapu na celé obrazovceVytvoř QR kód pro samostatnou mapu na celé obrazovceExportovat pro GeoJSONExportovat pro GeoRSSExportovat jako ARML pro Wikitude Augmented Reality-prohlížeče
Bílý kačer pod Čer­nou věží

načí­tám mapu — pro­sím čekej­te…

Bílý kačer pod Čer­nou věží 48.975400, 14.475670 (Navi­go­vat)