Až zmoudřím…

A tatín­ku, až zmoud­řím, budu moct to co jsem tam napsal, opra­vit? (Krát­ce po tom, co napsal prv­ní popi­sek ke své­mu obráz­ku)