Má rodina

Má rodi­na   Ahoj, já jsem Maty­áš. Dnes vám budu vyprá­vět o mé rodi­ně. Já: Ahoj jsem Maty­áš (jak jste si už jis­tě moh­li všim­nout :-). Jsem cel­kem poho­dář a jsem vel­mi šťast­ný kluk, mám super rodi­če, ke kte­rým se dosta­ne­me za chví­li. Když je hez­ky, jdu ven a když je ošk­li­vě, tak jsem u počí­ta­če. Mám rád hezké…

Minecraft.508

Toto je mynecravt jak vydí­te  je to svad­ba dív­ka jede na pra­se­ti za svým mužem.Ten muž je boha­tý a ti dva­se moc a moc mylu­jí. CHtě­jí žít hez­ký a přá­tel­ský mylo­srd­ný život.