Aby…

Matý­sek ve svém poko­ji píše domá­cí úkol, v němž má popsat svou hrač­ku. Při­jde do obý­vá­ku a ptá se:

“Aby je spo­lu nebo bez sebe?”

Je to šikul­ka 🙂