Hemi a Bella

První krytí

Hemi a Bella
Hemi a Carey

Hek­tor z Letin­ské kovár­ny a Carey od Malé­ho Kosí­ře tím­to ozna­mu­jí, že udě­la­li vše, co bylo v jejich silách, aby se geno­fond Chod­ské­ho psa opět vylep­šil.