Tři přání

image

Když jsem večer kon­t­ro­lo­val Maty­mu taš­ku, našel jsem v ní kro­mě jiné­ho i tenhle lís­tek. Jeho tři nej­sil­něj­ší přá­ní. A kvů­li tomu prv­ní­mu se mu děti ve ško­le (tře­tí tří­da) smá­ly. V jakém svě­tě to žije­me. V jakém svě­tě budou muset naše děti jed­nou vycho­vá­vat své děti.