Tři Kuzbíci

wpid-rps20150709_121708_924.jpgOd pát­ku u nás byl Hon­zík, ali­as Sme­ták. S Matym si to moc uži­li. V sobo­tu při­šel ješ­tě Kapík, klu­ci mas­ti­li majn­klaft a blb­li s Hemim. Odpo­led­ne se šli ke Kapí­kům kou­pat. Na večer měl ješ­tě při­jet Ondřík, a Maty se Hon­zí­kem se ho nemoh­li dočkat. Maty vyse­dá­val před plo­tem a čekal, až Onďa při­je­de. Večer ale Maty dostal tep­lo­tu a bylo to tak váž­né, že si ani nedal špe­káč­ky, na kte­ré se straš­ně těšil. A tak jsem Ondří­ko­vi zavo­lal, že z toho dneska nic nebu­de, že má Maty tep­lo­tu, a Onďa to opla­kal. Taky se moc těšil. Slí­bi­li jsme si, že jest­li bude Maty v nedě­li dob­rý, že Ond­ra při­je­de. No, celou sobo­tu večer a nedě­li ráno jsme Kšan­du krmi­li para­le­ny a zdá­lo se, že to bude dob­ré. Zřej­mě jen pře­hřá­tí od slu­níč­ka. Ond­ra byl nad­še­ný a začal si doma balit kufr :-). Mys­lím, že si to klu­ci moc uži­li a jsem za to vděč­ný.
Powered by Jour­ney.

via IFTTT