Úspěch v Brně

Po prv­ním mís­tě v kra­ji, dru­hém v Čechách, umís­ti­la se dnes Kat­či­na sku­pi­na Move21 na bron­zo­vém mís­tě v Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky v Brně! Gra­tu­lu­ju­me!